Giỏ hàng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC

14 Đàng Thánh Giá

Tượng 14 Chặng Đàng Thành Giá Đá Nguyên Khối. 

Tượng 14 chặng đàng thánh giá đá chính là đàng Chúa đi.

Nhờ ơn Chúa suy ngắm trên những chặng đàng mà Chúa đã đi qua, chúng ta kết hợp với đời sống, tử nạn, cái chết và cốt nhất là cuộc sống lại của Chúa Kytô.

Các chặng đàng mà Chúa đi qua cũng chính là những chặng đàng mà tất cả chúng ta phải gặp trong cuộc đời, tất cả chúng ta đều có những gánh nặng phải gánh vác.

Những gánh nặng sẽ đỡ đi nếu có sự chia sẽ, đồng cảm cùng gánh vác gánh nặng đó, còn không chúng ta sẽ té ngã vì những gánh vác đó quá nặng.

Các Mẫu Tượng 14 Chặng Đàng Thành Giá Đá Nguyên Khối Tại Cabistone

 

14 Đàng Thánh Giá Bằng Đá Tự Nhiên
1 phiên bản màu sắc
0₫

Mã SP: DTGD05