Giỏ hàng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC

Tượng Thánh Giuse

Tượng Thánh Giuse Bằng Đá Tự Nhiên Nguyên Khối

Thánh Giuse là một người công chính, có đầy đủ những tính cách của một con người hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, hoàn toàn được Chúa thương yêu, trọng dụng.

Là người công chính như đức tính vô cùng nhẫn nại của Thiên Chúa, thực hiện mọi điều mà Thiên Chúa đòi hỏi không một chút hoài nghi.

Thánh Giuse có đức tính trầm lắng nói lên sự chín chắn, khôn ngoan, trung tín của thánh Giuse. Những đức tính này nói lên sự thánh thiện tuyệt đối của thánh Giuse khiến Thiên Chúa hết lòng yêu mến Ngài.

Ông là Thánh bổn mạng của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, dòng tu, nam giáo dân.

Ông là người có trách nhiệm, chân thành, vững vàn trước những khó khăn.

Các Mẫu Tượng Thánh Giuse Bằng Đá Tự Nhiên Nguyên Khối Tại Cabistone

Tượng Thánh Giuse Bằng Đá Tự Nhiên
1 phiên bản màu sắc
0₫

Mã SP: CGSD01

Tượng Thánh Giuse Đá Trắng Non Nước
1 phiên bản màu sắc
0₫

Mã SP: CGSD06

Tượng Thánh Giuse Mini Đá Tự Nhiên
1 phiên bản màu sắc
0₫

Mã SP: CGSD02