Giỏ hàng

MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN ĐẾN CHÂN CÔNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN TRÊN TOÀN QUỐC

Tượng Phật Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay

Phật Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay Là Ai?

Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn hay còn gọi là Phật Nghìn Mắt Nghìn Tay. Theo kinh Phật, khi nghe Đức Phật Như Lai giảng đạo về Đại Bi Tâm, Ngài đã thương cho những phận đời bất hạnh chốn trần gian.Vì vậy mà ngài đã hóa thân thành nghìn mắt, nghìn tay.Từ đó có thể dang rộng vòng tay, soi hết đau khổ trần đời mà cứu giúp

Hình ảnh của tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn thường có rất nhiều tay. Mỗi bàn tay đều có gắn con mắt trí tuệ. Trong tay cầm nhiều pháp khí như kiếm, búa, tràng hoa, châu báu, vải, hoa sen, bánh xe, chày kim cang….. Đó cũng chính là những ngành nghề trong cuộc sống của con người.

Các Mẫu Tượng Phật Quan Âm Nghìn Mắt Nghìn Tay Tại Cabistone.